tirsdag 9. april 2013

Hvitryggspett

For noen uker siden var jeg ute på elgtelling , men elg var det dårlig med, så da var det fint å komme over denne tillitsfulle Hvitryggspetten som var travelt opptatt med å finne noe å spise mellom never flakene.